دبیرستان دخترانه هیئت امنایی هوشمند سید رضا تقوی نیا
 
 
 

سایت مجتمع آموزشی تقوی نیا مجهز به 17 لب تاپ جهت استفاده ی آموزشی و ویدئوپرژکتور و پرده نمایش است و کلاس های ایران مهارت دانش آموزان متوسطه در سایت مدرسه برگزار می شود. همچنین دانش آموزان پایه چهارم تا نهم طبق زمان بندی اعلام شده می توانند زنگ های تفریح جهت انجام تحقیقات دانش آموزی (با ارائه ی نامه ی معلم مربوطه) از سایت مدرسه استفاده کنند.