دبیرستان دخترانه هیئت امنایی هوشمند سید رضا تقوی نیا
 
 
نمونه کارهای ترم اول 1400  
 
 
 
کلاس 7/1
 
 
کلاس 7/2
 
 
کلاس 8/1
 
 
کلاس 8/2
 
 
کلاس 9/1
 
 
کلاس 9/2